Về việc phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14 – Hình thức từ xa, tổ chức từ ngày 18/4/2022 đến ngày 03/6/2022

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) về việc công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14, Học viện thông báo về việc phát chứng chỉ như sau:

1. Tổ chức cấp phát Chứng chỉ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trong giờ hành chính) tại 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khi đến nhận chứng chỉ: học viên phải xuất trình bản gốc Chứng minh thư nhân dân (hoặc Căn cước công dân/ Hộ chiếu) hợp lệ.

2. Đối với các học viên ở xa hoặc những học viên vì lý do cá nhân không thể trực tiếp đến nhận chứng chỉ có thể ủy quyền cho người nhận thay. Khi đến nhận chứng chỉ, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (có xác nhận và đóng dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền) và nộp lại cùng Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu) của người ủy quyền và người được ủy quyền (mẫu kèm theo).

Download mẫu ủy quyền: Giấy ủy quyền giữa 2 người  Giấy ủy quyền đối với nhiều người

Thông tin chi tiết liên hệ:

Chị Đặng Thu Minh

Số điện thoại: 0825335233 (liên hệ trong giờ hành chính)

Trân trọng thông báo./.

Nguồn VISTI

Bài viết liên quan