Về việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các Sở Khoa học và Công nghệ,  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương cho đội ngũ cán bộ, công chức các Sở KH&CN và các sở ngành liên quan thuộc các tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau:

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN

1. Lớp Bồi dưỡng Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương

– Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành và của địa phương;

– Đối tượng: Cán bộ cấp phòng, chuyên viên quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các sở và huyện trong cả nước;

– Thời gian học: 3 ngày,  từ ngày 06/12/2021 đến 08/12/2021;

– Hình thức học: Học trực tuyến.

2. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

– Mục tiêu: cung cấp kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương;

– Đối tượng: Chuyên viên và cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cán bộ lãnh đạo Sở KH&CN và các sở ngành liên quan của địa phương;

– Thời gian học: 3 ngày,  từ ngày 09/12/2021 đến 11/12/2021;

– Hình thức học: Học trực tuyến.

3. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN

Mục tiêu lớp bồi dưỡng: cung cấp kiến thức, nghiệp vụ về quản lý nhiệm vụ KH&CN của địa phương;

– Đối tượng: Chuyên viên và cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Sở KH&CN các địa phương;

– Thời gian học: 3 ngày,  từ ngày 13/12/2021 đến 15/12/2021;

– Hình thức học: Học trực tuyến.

4. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ

– Mục tiêu: cung cấp kiến thức, nghiệp vụ về đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ của địa phương;

– Đối tượng: Chuyên viên và lãnh đạo cấp phòng của Sở KH&CN các địa phương;

– Thời gian học: 3 ngày,  từ ngày 16/12/2021 đến 18/12/2021;

– Hình thức học: Học trực tuyến.

        (Học viện sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc học trực tuyến đến các học viên trước khai giảng 1 ngày)

        Văn bản cử người tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ và danh sách (theo mẫu) xin gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước Thứ Sáu, ngày 03/12/2021, file mềm văn bản và danh sách xin gửi đến địa chỉ email: [email protected]  để kịp tổng hợp, triển khai các thủ tục theo quy định.

* Ghi chú :

  • Thời hạn gửi đăng ký trước 17h00 ngày 03/12/2021;
  • Danh sách đăng ký xin chuyển qua Email: [email protected];
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Hoàng Thu Hiền – ĐT: 0918219968.
  • Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ =>

Hoặc sử dụng Zalo hoặc camera có tính năng quét QR để đăng nhập vào form đăng ký trực tuyến =>

 

 Download: [Mẫu] DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Download Top game tài xỉu uy tín 2023 V/v cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN

 Nguồn VISTI

Bài viết liên quan