Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 ngành Quản lý khoa học và công nghệ với các nội dung cụ thể như sau:

CV 830-HVKHCN ngày 20.9.2022

 

Nguồn VISTI