Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)”

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)” cho nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện KH,CN&ĐMST) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)” cho nghiên cứu sinh (NCS) Võ Hải Quang.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên, gồm: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; GS.TS. Tô Trung Thành – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS. Lê Thái Phong – Trường Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Phan Chí Anh – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng – Đại học Vinh; TS. Trần Hậu Ngọc – Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Quản lý khoa học và đào tạo, Học viện KH,CN&ĐMST. Tham dự buổi đánh giá luận án có sự tham gia của PGS.TS. Trần Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Học viện KH,CN&ĐMST; TS. Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc quốc, Đại diện tập thể người hướng dẫn khoa học và TS. Nguyễn Hữu Xuyên – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Học viện KH,CN&ĐMST, đại diện cơ quan công tác của NCS cùng đại diện các đơn vị thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu sinh các khoá, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghe NCS Võ Hải Quang trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án và đặt các câu hỏi cho NCS. Tiếp đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và đại biểu tham dự đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Quản lý khoa học và công nghệ, mã số 9340412, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Trần Thị Vân Hoa đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những đóng góp mới của Luận án và ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và chỉnh sửa.

Thay mặt cơ sở đào tạo, PGS.TS. Trần Văn Nghĩa đã gửi lời chúc mừng tới NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và cảm ơn các nhà khoa học trong Hội đồng đã dành thời gian đọc, nhận xét và tham dự buổi đánh giá luận án, cảm ơn tập thể người hướng dẫn khoa học đã hướng dẫn, đồng hành cùng NCS trong suốt thời gian qua và cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện cho NCS hoàn thành luận án.

Trước khi kết thúc phiên họp hội đồng đánh giá luận án cấp học viện, NCS Võ Hải Quang đã gửi lời tri ân tới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, người hướng dẫn khoa học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ luận án thành công.

Một số hình ảnh tại phiên họp hội đồng đánh giá luận án cấp học viện:

Các thành viên hội đồng đánh giá luận án cấp học viện

Đại diện hội đồng đánh giá, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo và cơ quan công tác chúc mừng NCS Võ Hải Quang

Nguồn VISTI