THƯ MỜI: Viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ

THƯ MỜI

Viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý khoa học và công nghệ

Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ là Tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ). Tạp chí là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, học thuật về công tác quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ; công bố các kết quả nghiên cứu liên quan đến chính sách và quản lý khoa học và công nghệ; phổ biến các kết quả, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật trong nước và thế giới. Tạp chí có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 1859-3801, có phản biện độc lập và được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận là tạp chí khoa học được tính điểm. Tạp chí được xuất bản định kỳ hàng quý bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên sau đại học viết bài khoa học gửi đăng Tạp chí các bài báo nguyên bản về các kết quả nghiên cứu chưa công bố trên tạp chí khoa học nào khác. Bài viết được trình bày theo quy định tại Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí (gửi kèm theo). Tất cả các bài báo gửi đăng Tạp chí được đánh giá theo hệ thống bình duyệt và biên tập chuyên nghiệp, đảm bảo yêu cầu chất lượng khoa học và tiến độ. Tác giả bài báo được nhận thù lao viết bài theo quy định của Tạp chí.

Tạp chí mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà khoa học, nhà quản lý, đồng nghiệp và độc giả để ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

            Trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết về Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí như sau:

Thu moi viet bai dang TC May2020 final _A Ng_ (1)

 

Nguồn VISTI