Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Tên thông báo Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023
Thời điểm bắt đầu nhận HS 19/09/2022
Thời điểm kết thúc nhận HS 19/10/2022
Địa điểm nhận Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Nội dung Tệp đính kèm:

Nguồn VISTI

Bài viết liên quan