Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 và để tạo thuận lợi cho người dự tuyển có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023 (Top game tài xỉu uy tín 2023 xin gửi kèm theo)

File đính kèm