Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tên đề tài luận án: Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội  của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)

Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Mã số: 9340412

Thời gian: 09h30 thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo