Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam

Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Mã số: 9340412

Thời gian: 15h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo