Sổ tay hướng dẫn – Nhóm chỉ số CN&ĐMST trong bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất 2018

Chủ đề bài viết: Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xây dựng 

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số Công nghệ và ĐMST theo đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)[1].

Báo cáo đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (tiếng Anh là Readiness for the Future of Production, viết tắt là FOP) do WEF xây dựng và công bố vào ngày 11/01/2018 nhằm đánh giá mức độ các quốc gia/nền kinh tế sẵn sàng như thế nào trước những cơ hội và thách thức mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang tới, đặc biệt là trong sản xuất. Chính phủ đã sử dụng kết quả đánh giá FOP đối với nhóm chỉ số Công nghệ và ĐMST và đưa thành mục tiêu trong Nghị quyết 02/NQ-CP như sau:

  • Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Giải pháp công nghệ lên 15-20 bậc; năm 2019 tăng 5-7 bậc;
  • Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Năng lực Đổi mới sáng tạo lên 15-20 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc.

Để kịp thời cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, nắm bắt và cải thiện nhóm chỉ số Công nghệ và ĐMST thuộc bộ chỉ số FOP theo phân công của Chính phủ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã biên soạn Sổ tay hướng dẫn về Chỉ số FOP 2018.

Đây là lần đầu tiên biên soạn tài liệu hướng dẫn này, do đó có thể có những thuật ngữ chuyên ngành chưa được hoàn toàn chính xác, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo rất mong sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, độc giả để tiếp tục hoàn thiện.

Tải về tại: hoặc

Mọi thông tin liên lạc và góp ý xin gửi về:

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected], điện thoại: 0912.772.494, 024.38265454, 024.38265451

Xin trân trọng cảm ơn.

[1] Điểm III.1.a, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019.

Nguồn: Visti

Bài viết liên quan