Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2) của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thông tin chi tiết về Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2) của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo:

 

 

Download: Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2) của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo