Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và nhằm đáp ứng tiêu chuẩn viên chức ngành KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014, sáng ngày 18/4/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – khoá 14 bằng hình thức từ xa.

Đến tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Ngọc Song, Phó Giám đốc Học viện KH,CN&ĐMST, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện và hơn 250 học viên là các viên chức đang công tác tại các Bệnh viên, Trung tâm Y tế thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Sóc Trăng… TS. Nguyễn Ngọc Song cũng nêu rõ những yêu cầu của chương trình và những khó khăn mà học viên phải cố gắng khắc phục khi tham gia lớp bồi dưỡng bằng hình thức từ xa.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng trực tuyến

Trong thời gian 06 tuần liên tục từ ngày 18/4/2022 đến ngày 03/6/2022, các học viên sẽ được nghe, trao đổi và thảo luận 11 chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH; Chiến lược phát triển KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Quản lý nhà nước về KH&CN; Quản lý nhiệm vụ KH&CN; Tổng quan về Sở hữu trí tuệ; Tổng quan về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quản lý công nghệ; Văn hoá, đạo đức nghề nghiệp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin trong lĩnh vực KH&CN. Trong chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ phải làm 02 bài kiểm tra viết từ xa và nộp trực tuyến cùng với bài thu hoạch cuối khoá. Học viên hoàn thành các nội dung yêu cầu của chương trình và thực hiện tốt nội quy của lớp sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư (hạng III)./.

Nguồn VISTI

Bài viết liên quan