Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

 

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cho đội ngũ công chức, viên chức hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là khóa thứ 02 được tổ chức trong năm 2023 theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng có PGS.TS. Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và 35 công chức, viên chức thuộc 12 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Vụ phát triển KH&CN địa phương; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Cục Năng lượng nguyên tử; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Viện Ứng dụng công nghệ; Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia; Học viện KH,CN&ĐMST; Viện Khoa học, kỹ thuật và hạt nhân;…

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST góp phần nâng cao nâng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian 05 ngày làm việc từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN trình bày, trao đổi 06 chuyên đề gồm:

  • Những vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST;
  • Quản lý hoạt động KH&CN;
  • Phát triển tiềm lực KH&CN;
  • Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ;
  • Quản lý nhà nước về Năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá cao về kết cấu của chương trình, các nội dung phong phú, cập nhật, bổ ích phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân tại đơn vị đang công tác.

Cuối chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cuối khoá nhằm đánh giá những kiến thức, kỹ năng thu nhận được khi tham gia chương trình bồi dưỡng./.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Quang cảnh Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng

PGS. TS. Trần Văn Nghĩa phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Nguồn: Visti