Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện và đại diện một số đơn vị trực thuộc Học viện; một số giảng viên, chuyên gia độc lập là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trực tiếp tham gia giảng dạy các chuyên đề; cùng hơn 50 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

TS. Nguyễn Ngọc Song phát biểu khai giảng tại lớp tập huấn, bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Ngọc Song nhấn mạnh lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực hướng tới tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng

Các học viên tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn ra từ ngày 11/10/2022 đến ngày 14/10/2022 sẽ được trang bị kiến thức về các chuyên đề “Tổng quan về công vụ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, “Một số kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, “Đạo đức công vụ và văn hóa đạo đức”, “Trách nhiệm công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức”,… và các buổi thảo luận, thực hành giải quyết tình huống, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên và các học viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng./.

Nguồn: VISTI

Bài viết liên quan