KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG NGHỆ: KỸ SƯ (HẠNG III) – KHÓA 13

Ngày 17/02/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) khoá 13 bằng hình thức từ xa cho gần 170 viên chức ngạch kỹ sư và kỹ thuật viên thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Lai Châu, thành phố Đà Nẵng,…

Lễ khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư (hạng III)

TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện KHCN&ĐMST đã đến tham dự buổi khai giảng và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng bố trí giảng viên, thời gian học lý thuyết và thảo luận đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng và yêu cầu các học viên bố trí thời gian tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các quy chế vào đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức từ xa.

Các học viên tham gia chương trình bồi dưỡng trực tuyến

Lớp Bồi dưỡng kỹ sư (hạng III) – khóa 13 sẽ được giảng dạy, trao đổi thảo luận từ xa từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 07/4/2022 với 11 chuyên đề theo chương trình đã được Bộ KH&CN phê duyệt ban hành gồm: Chiến lược phát triển KT-XH; Chiến lược phát triển KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Quản lý nhà nước về KH&CN; Quản lý nhiệm vụ KH&CN; Tổng quan về Sở hữu trí tuệ; Tổng quan về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quản lý công nghệ; Văn hoá, đạo đức nghề nghiệp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin trong lĩnh vực KH&CN. Theo chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ phải hoàn thành 02 bài kiểm tra viết từ xa và nộp trực tuyến cùng với bài thu hoạch cuối khoá. Học viên hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của chương trình bồi dưỡng và thực hiện tốt nội quy của lớp sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kỹ sư (hạng III)./.

Nguồn: VISTI

Bài viết liên quan