KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG NGHỆ: KỸ SƯ (Hạng III) – KHÓA 12

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Quyết định số 2195/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thí điểm tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức từ xa tại Học Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 25/01/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – khóa 1 (trực tuyến) từ ngày 25/01/2022 – 25/3/2022 cho đội ngũ viên chức tại một số đơn vị thuộc các bộ, ngành và các đơn vị thuộc UBND các tỉnh khu vực phía Bắc.

Đến tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện KHCN&ĐMST, TS. Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Quản lý khoa học và đào tạo và đại diện các đơn vị thuộc Học viện KHCN&ĐMST.

Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ KH&CN, Học viện KHCN&ĐMST đã triển khai thí điểm bồi dưỡng bằng hình thức từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức theo tiêu chuẩn chức danh viên chức ngành KH&CN. TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện nêu rõ những yêu cầu của chương trình và những khó khăn mà học viên phải cố gắng khắc phục khi tham gia lớp bồi dưỡng bằng hình thức từ xa.

Tham dự lớp bồi dưỡng kỹ sư có gần 140 học viên là kỹ sư, kỹ thuật viên các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các tỉnh/ thành phố Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Bình, Đà Nẵng…

Trong thời gian từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 25/3/2022, các học viên sẽ được bồi dưỡng, nghe giảng và trao đổi 11 chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH; Chiến lược phát triển KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Quản lý nhà nước về KH&CN; Quản lý nhiệm vụ KH&CN; Tổng quan về Sở hữu trí tuệ; Tổng quan về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quản lý công nghệ; Văn hoá, đạo đức nghề nghiệp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin trong lĩnh vực KH&CN. Theo chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ phải hoàn thành 02 bài kiểm tra viết từ xa và nộp trực tuyến cùng với bài thu hoạch cuối khoá. Học viên hoàn thành các nội dung yêu cầu của chương trình và thực hiện tốt nội quy của lớp sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kỹ sư (hạng III).

Các học viên tham dự lớp học trực tuyến

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá cao chương trình bồi dưỡng bằng hình thức từ xa, tạo cơ học học tập cho các học viên và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Học viện, sự nhiệt tình của giảng viên và cán bộ quản lý đã khắc phục, hỗ trợ học viên hoàn thành chương trình./.

Nguồn: VISTI

Bài viết liên quan