Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện và một số giảng viên, chuyên gia độc lập thuộc Học viện trực tiếp tham gia giảng dạy các chuyên đề; cùng hơn 50 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

TS. Nguyễn Ngọc Song phát biểu khai giảng tại lớp bồi dưỡng kiến thức

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Ngọc Song nhấn mạnh lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm mục đích trau dồi thêm kiến thức về hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia cho công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ trong các lĩnh vực có liên quan.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức diễn ra từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, ngoài các nội dung chuyên đề lý thuyết, chương trình học còn bao gồm các buổi thảo luận, thực hành giải quyết tình huống, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên và các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức./.

Nguồn: VISTI

Bài viết liên quan