Khai giảng khóa bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022

Ngày 27/6/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo(Học viện) phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Tổng Công ty) tổ chức lễ Khai giảng lớp đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022.

          Tham dự lễ khai giảng và tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng, về phía Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có: TS. Nguyễn Ngọc Song, Phó Giám đốc Học viện; ThS. Trần Vũ Tuấn Phan, Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KH&CN, Học viện; TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Với nỗ lực phấn đấu đưa nâng cao chất lượng dịch vụ của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Công ty đã đặt hàng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, chuyên gia KH&CN của Tổng Công ty tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.

TS.Nguyễn Ngọc Song phát biểu khai giảng và tham gia giảng dạy trong khuôn khổ khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Ngọc Song nhấn mạnh vai trò của công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nói riêng, qua đó khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa của khóa bồi dưỡng.

TS.Nguyễn Hữu Xuyên, tham gia giảng dạy trong khóa học

 Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 tại trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam (trực thuộc Tổng Công ty) cung cấp kiến thức cơ bản về: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp thông quan hoạt động KH&CN; Tổng quan về sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ cho tổ chức; Kỹ năng xây dựng và quản lý nhiệm vụ KH&CN./.

Nguồn VISTI

Bài viết liên quan