Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 như sau:

 

Download mẫu Danh sách đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 tại đây: Mau DS dang ky lop vien chuc (1)

 

Nguồn VISTI

Bài viết liên quan