Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 và để tạo thuận lợi cho người dự tuyển có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023 (Top game tài xỉu uy tín 2023 xin gửi […]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)”

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)” Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học […]

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTDVC ngày 06/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phê duyệt kết quả vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Hội đồng tuyển dụng viên chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo danh sách […]

Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thông tin chi tiết về Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo:   Download Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Ngành: Quản lý Khoa học và Công […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Top game tài xỉu uy tín 2023 triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã diễn ra Lễ thông báo triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Tham dự buổi lễ với […]

1 2 3 6