Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cung cấp dữ liệu xây dựng Chỉ số PII năm 2023

Để phục vụ tính toán Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023, các địa phương cần gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) và nhập dữ liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập dữ liệu trực tuyến trước ngày 31/7/2023. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo […]

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022. Tham dự Lễ khai giảng, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) được Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018). Học viện là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 (lần 2) về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để được cấp Chứng chỉ trước ngày 30/6/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hàng năm, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN. Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức […]

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 15

Chiều ngày 18/4/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) khoá 15 bằng hình thức từ xa cho hơn 260 viên chức ngạch kỹ sư và kỹ thuật viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Sở KH&CN Thái Nguyên, Tiền Giang, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, […]

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và nhằm đáp ứng tiêu chuẩn viên chức ngành KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014, sáng ngày 18/4/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để được cấp chứng chỉ trước ngày 30/6/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hàng năm, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN. Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức […]