Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 và để tạo thuận lợi cho người dự tuyển có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023 (Top game tài xỉu uy tín 2023 xin gửi […]

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo   Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cho đội ngũ công chức, viên chức hành chính của […]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)”

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An)” Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học […]

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cung cấp dữ liệu xây dựng Chỉ số PII năm 2023

Để phục vụ tính toán Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023, các địa phương cần gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) và nhập dữ liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập dữ liệu trực tuyến trước ngày 31/7/2023. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo […]

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTDVC ngày 06/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phê duyệt kết quả vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Hội đồng tuyển dụng viên chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo danh sách […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Võ Hải Quang Tên đề tài luận án: Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội  của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An) Ngành: Quản lý Khoa học và […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tiêu đề Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An) Tác giả: Võ Hải Quang Chuyên ngành: / Kinh tế – Quản lý Nguồn phát hành: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sơ lược: NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Đánh giá […]

1 2 3 15