Top game tài xỉu uy tín 2023 mẫu phôi bằng tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thực hiện quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tiêu đề Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An) Tác giả: Võ Hải Quang Chuyên ngành: / Kinh tế – Quản lý Nguồn phát hành: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sơ lược: NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Đánh giá […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Ngành: Quản lý Khoa học và Công […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Tiêu đề Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chuyên ngành: / Công nghệ – Kỹ thuật Nguồn phát hành: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sơ lược: NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và […]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hoàng Anh

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Nghiên cứu các định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu” cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh  Sáng 15/7/2022, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ Mã số: 9340412 Thời gian: 09h00, ngày 15 tháng 7 năm 2022. […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh

 Tên đề tài luận án  Nghiên cứu các định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu  Tác giả:  Nguyễn Thị Hoàng Anh  Ngành:   Quản lý khoa học và công nghệ  Sơ lược: TÓM TẮT ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Anh                                   Khóa: 3 Người hướng dẫn luận án:  1. TS. Đỗ Hoài Nam;  2. TS. Phạm Quang Trí. Cơ sở đào […]

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 ngành Quản trị – Quản lý, chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ với các nội dung cụ thể như sau: I. Điều kiện dự tuyển: 1.Người dự tuyển trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Đã tốt nghiệp thạc […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Anh, cụ thể như sau: Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc […]

1 2