Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 như sau:   Download mẫu Danh sách đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 tại đây: Mau DS dang ky lop vien chuc (1)   Nguồn VISTI

Top game tài xỉu uy tín 2023 về kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2019 với thời gian và địa điểm tổ chức như sau: TT Chương trình bồi dưỡng Thời gian dự kiến […]

1 2 3