Về việc phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 12 – Hình thức từ xa, tổ chức từ ngày 25/01/2022 đến ngày 25/3/2022

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) về việc công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 12, Học viện thông báo về việc phát chứng chỉ như sau: 1. Tổ chức cấp phát Chứng chỉ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trong giờ hành chính) tại 38 Ngô […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 (lần 2) về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để được cấp Chứng chỉ trước ngày 30/6/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hàng năm, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN. Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức […]

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 15

Chiều ngày 18/4/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) khoá 15 bằng hình thức từ xa cho hơn 260 viên chức ngạch kỹ sư và kỹ thuật viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Sở KH&CN Thái Nguyên, Tiền Giang, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, […]

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và nhằm đáp ứng tiêu chuẩn viên chức ngành KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014, sáng ngày 18/4/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để được cấp chứng chỉ trước ngày 30/6/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hàng năm, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học (hạng I, hạng II, hạng III) và chức danh công nghệ (hạng I, hạng II, hạng III) cho đội ngũ viên chức ngành KH&CN. Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức […]

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG NGHỆ: KỸ SƯ (HẠNG III) – KHÓA 13

Ngày 17/02/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) khoá 13 bằng hình thức từ xa cho gần 170 viên chức ngạch kỹ sư và kỹ thuật viên thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Lai Châu, […]

Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) và Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng chuyên ngành KH&CN theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Học viện Khoa […]

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG NGHỆ: KỸ SƯ (Hạng III) – KHÓA 12

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Quyết định số 2195/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thí điểm tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức từ […]

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thí điểm tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hình […]

Về việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các Sở Khoa học và Công nghệ,  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương cho đội ngũ cán bộ, công chức các Sở KH&CN và các sở ngành liên quan thuộc các tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau: Các […]

1 2 3