Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo   Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cho đội ngũ công chức, viên chức hành chính của […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Ngành: Quản lý Khoa học và Công […]

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022. Tham dự Lễ khai giảng, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ […]

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự lễ khai […]

Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. […]

Về việc phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II) – Khóa 10 – Hình thức từ xa, tổ chức từ ngày 29/3/2022 đến ngày 20/5/2022

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) về việc công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II) – Khóa 10, Học viện thông báo về việc phát chứng chỉ như sau: 1. Tổ chức cấp phát Chứng chỉ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trong giờ hành […]

Về việc phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14 – Hình thức từ xa, tổ chức từ ngày 18/4/2022 đến ngày 03/6/2022

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) về việc công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 14, Học viện thông báo về việc phát chứng chỉ như sau: 1. Tổ chức cấp phát Chứng chỉ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trong giờ hành chính) tại 38 Ngô […]

Khai giảng khóa bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022

Ngày 27/6/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo(Học viện) phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Tổng Công ty) tổ chức lễ Khai giảng lớp đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022.           Tham dự lễ khai giảng và tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng, về phía Học viện Khoa […]

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN; Thực hiện Công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành KH&CN theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Ngày 27/05/2022, Học viện Khoa […]

Về việc phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 13 – Hình thức từ xa, tổ chức từ ngày 17/02/2022 đến ngày 07/4/2022

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) về việc công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) – Khóa 13, Học viện thông báo về việc phát chứng chỉ như sau: 1.Tổ chức cấp phát Chứng chỉ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trong giờ hành chính) tại 38 Ngô Quyền, […]

1 2 3