Top game tài xỉu uy tín 2023 mẫu phôi bằng tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thực hiện quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học […]

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo   Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cho đội ngũ công chức, viên chức hành chính của […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Võ Hải Quang

Tiêu đề Đánh giá tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Nghiên cứu trường hợp cụ thể của Nghệ An) Tác giả: Võ Hải Quang Chuyên ngành: / Kinh tế – Quản lý Nguồn phát hành: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sơ lược: NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Đánh giá […]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam”

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đối với đề tài luận án “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam” cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Học viện Khoa học, Công […]

Top game tài xỉu uy tín 2023 tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Ngành: Quản lý Khoa học và Công […]

Thông tin luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Tiêu đề Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chuyên ngành: / Công nghệ – Kỹ thuật Nguồn phát hành: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sơ lược: NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và […]

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022. Tham dự Lễ khai giảng, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ […]

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự lễ khai […]

Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức lễ Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong xu hướng hội nhập quốc tế phục vụ nhu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. […]

1 2 3 4