Khai giảng khóa bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022

Ngày 27/6/2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo(Học viện) phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Tổng Công ty) tổ chức lễ Khai giảng lớp đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khu vực phía Nam năm 2022.           Tham dự lễ khai giảng và tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng, về phía Học viện Khoa […]