Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Tên thông báo Top game tài xỉu uy tín 2023 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023 Thời điểm bắt đầu nhận HS 19/09/2022 Thời điểm kết thúc nhận HS 19/10/2022 Địa điểm nhận Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, số […]

THƯ MỜI: Viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ

THƯ MỜI Viết bài báo khoa học đăng Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý khoa học và công nghệ Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ là Tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ). Tạp chí là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm […]

Hướng dẫn đánh giá kết quả nghiên cứu năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2021

Trên cơ sở công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; căn cứ Công văn số 684/BKHCN-KHTC ngày 13/03/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023…, Học viện […]

Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019

(Chinhphu.vn) – Thiết kế, chế tạo, phóng thành công vệ tinh MicroDragon; Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ chính thức hoạt động; phát triển thành công giống gạo ST5 ngon nhất thế giới… là những sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2019.   Các nhà khoa học phát triển thành công giống gạo ST25 Chiều 26/12, CLB Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết […]